Jakie zalety mają szkoły policealne?

Aby zapisać się do szkoły policealnej nie potrzeba zdanej matury. Słuchaczem w szkole policealnej może zostać każda pełnoletnia osoba, która posiada wykształcenie średnie. Kolejną zaletą jest to, że na zajęcia w szkole policealnej przychodzi się tylko w dwa weekendy w miesiącu. Zaoczny tryb nauczania to bardzo duże udogodnienie. Dzięki niemu słuchacz nie musi wybierać między nauką a pracą lub innymi obowiązkami. Po ukończeniu jednorocznej lub dwuletniej szkoły policealnej, słuchacz podchodzi do egzaminu, który potwierdza zdobycie niezbędnej wiedzy i kompetencji wymaganych przez potencjalnych pracodawców.

Dwuletnia szkoła policealna oferuje kierunki, na które istnieje realne zapotrzebowanie na rynku pracy, co potwierdzają aktualne badania. Oferowane kierunki często są zupełnie nowe, ale przede wszystkim ciekawe, odpowiadające zainteresowaniom słuchaczy. Programy kształcenia są aktualne i zorientowane na praktykę, a zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę i odbywają się
w nowocześnie wyposażonych pracowniach. Ukończenie szkoły policealnej daje możliwość wyboru kilku różnych ścieżek zawodowych.

Podnoszenie kwalifikacji jest możliwe także dzięki jednorocznym szkołom policealnym. Oferowaną przez nie formę kształcenia można swobodnie łączyć z nauką na wybranym wcześniej bezpłatnym kierunku w dwuletniej szkole policealnej, ponieważ terminy zjazdów się nie pokrywają. Jednoroczna szkoła policealna przyciąga chętnych jeszcze większą liczbą ciekawych kierunków opartych na autorskich programach nauczania.

Jakie możliwości daje szkoła policealna?

Przede wszystkim należy sobie zdać sprawę z tego, że dobrze wybrana szkoła policealna daje bardzo dużą szansę na ciekawą pracę na wysokopłatnym stanowisku. Osoby, które ukończyły jednoroczną lub dwuletnią szkołę policealną, są dobrze przygotowane do wykonywania zadań wymaganych przez pracodawców. Absolwenci szkół policealnych są wyposażeni we wszystkie niezbędne umiejętności i kwalifikacje.

Najlepszym rozwiązaniem jest równoległa nauka i zdobywanie doświadczenia zawodowego. Szkoła policealna umożliwia szybkie zdobycie zawodu i rozpoczęcie pracy. Osoba po szkole policealnej nie będzie narzekała na brak atrakcyjnych ofert zatrudnienia. Absolwenci szkół policealnych największe szanse na znalezienie pracy mają, m.in. w administracji, księgowości i rachunkowości. Przed zdecydowaniem się na konkretny kierunek, najpierw warto znaleźć interesujący zawód deficytowy i kształcić się właśnie w tym kierunku.